cough v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cough v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cough v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cough v slovarju PONS

Prevodi za cough v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.cough [kɒf, Am kɑ:f] SAMOST (loud expulsion of air)

Individual translation pairs

Prevodi za cough v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cough Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文