cushion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cushion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.cushion [Brit ˈkʊʃ(ə)n, Am ˈkʊʃən] SAMOST lit

Individual translation pairs

Prevodi za cushion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cushion v slovarju PONS

Prevodi za cushion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cushion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cushion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文