engineer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za engineer v slovarju angleščina»francoščina

I.engineer [Brit ɛndʒɪˈnɪə, Am ˌɛndʒəˈnɪr] SAMOST

glej tudi civil engineer

engineer v slovarju PONS

Prevodi za engineer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.engineer [ˌendʒɪˈnɪəʳ, Am -ˈnɪr] SAMOST

Prevodi za engineer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

engineer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文