fairly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fairly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fairly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fairly v slovarju PONS

Prevodi za fairly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fairly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fairly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fairly and squarely Brit, Aus
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文