progressive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za progressive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.progressive [Brit prəˈɡrɛsɪv, Am prəˈɡrɛsɪv] SAMOST

II.progressive [Brit prəˈɡrɛsɪv, Am prəˈɡrɛsɪv] PRID

Prevodi za progressive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

progressive v slovarju PONS

Prevodi za progressive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za progressive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

progressive Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文