retailing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retailing v slovarju angleščina»francoščina

retailing [Brit ˈriːteɪlɪŋ, Am ˈriteɪlɪŋ] SAMOST

I.retail [Brit ˈriːteɪl, Am ˈriteɪl] SAMOST

retailing v slovarju PONS

Prevodi za retailing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za retailing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retailing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文