skim v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skim v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.skim <part prés skimming; prét, part passé skimmed> [Brit skɪm, Am skɪm] GLAG preh.

II.skim <part prés skimming; prét, part passé skimmed> [Brit skɪm, Am skɪm] GLAG nepreh.

I.skim off GLAG [Brit skɪm -, Am skɪm -] (skim off [sth], skim [sth] off)

Prevodi za skim v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skim v slovarju PONS

Prevodi za skim v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za skim v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skim Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文