utility v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za utility v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.utility [Brit juːˈtɪlɪti, Am juˈtɪlədi] SAMOST

III.utility [Brit juːˈtɪlɪti, Am juˈtɪlədi] PRID

Prevodi za utility v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

utility v slovarju PONS

Prevodi za utility v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.utility <-ies> [ju:ˈtɪlətɪ, Am -t̬ɪ] SAMOST

II.utility <-ies> [ju:ˈtɪlətɪ, Am -t̬ɪ] PRID

Individual translation pairs
public(-que)

Prevodi za utility v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

utility Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文