acide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za acide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.acide [asid] PRID

II.acide [asid] SAMOST m

III.acide [asid]

pèse-acide <pl pèse-acides> [pɛzasid] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za acide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

acide v slovarju PONS

Prevodi za acide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za acide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文