divin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za divin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.divin (divine) [divɛ̃, in] PRID

II.divin SAMOST m

III.divin (divine) [divɛ̃, in]

Individual translation pairs

Prevodi za divin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

divin v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文