out v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za out v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.knock-out, knockout [nɔkaut] PRID

II.knock-out, knockout [nɔkaut] SAMOST m

black-out, blackout <pl black-out, blackouts> [blakaut, auts] SAMOST m

lock-out, lockout <pl lock-out, lockouts> [lɔkaut, auts] SAMOST m

Prevodi za out v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

out v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文