accountant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accountant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accountant [Brit əˈkaʊnt(ə)nt, Am əˈkaʊnt(ə)nt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za accountant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accountant v slovarju PONS

accountant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文