ally v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ally v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.ally <pl allies> [Brit ˈalʌɪ, Am ˈælaɪ] SAMOST

II.ally [Brit ˈalʌɪ, Am ˈælaɪ] GLAG preh. [Brit ˈalʌɪ, əˈlʌɪ, Am əˈlaɪ]

III.to ally oneself GLAG povr [Brit ˈalʌɪ, əˈlʌɪ, Am əˈlaɪ]

Individual translation pairs
virer inf

Prevodi za ally v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ally v slovarju PONS

ally Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文