buffet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za buffet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

buffet1 [Brit ˈbʊfeɪ, ˈbʌfeɪ, Am bəˈfeɪ] SAMOST (all contexts)

Individual translation pairs

Prevodi za buffet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

buffet v slovarju PONS

Prevodi za buffet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za buffet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

buffet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文