cigarette v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cigarette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cigarette [Brit sɪɡəˈrɛt, Am ˈsɪɡəˌrɛt, ˌsɪɡəˈrɛt] SAMOST

e-cigarette [Am ˌisɪɡəˈrɛt, ˌiˈsɪɡəˌrɛt] SAMOST

Prevodi za cigarette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cigarette v slovarju PONS

Prevodi za cigarette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cigarette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cigarette Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文