commodity v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commodity v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commodity [Brit kəˈmɒdɪti, Am kəˈmɑdədi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za commodity v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commodity v slovarju PONS

commodity Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文