ham v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ham v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.ham <part prés hamming; prét, part passé hammed> [Brit ham, Am hæm] GLAG nepreh.

ham-fisted Brit, ham-handed Am [Brit, Am ] PRID inf, pej

I.ham up GLAG [Brit ham -, Am hæm -] (ham [sth] up, ham up [sth])

Prevodi za ham v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

ham v slovarju PONS

Prevodi za ham v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ham v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ham Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文