hush v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hush v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.hush [Brit hʌʃ, Am həʃ] MEDMET (all contexts)

hush-hush [Brit hʌʃˈhʌʃ, Am ˈˌhəʃ ˈˌhəʃ] PRID inf

II.hush up GLAG [Brit hʌʃ -, Am həʃ -] (hush up [sth], hush [sth] up)

III.hush up GLAG [Brit hʌʃ -, Am həʃ -] (hush up [sb], hush [sb] up)

Individual translation pairs
religieux/-ieuse

Prevodi za hush v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hush v slovarju PONS

Prevodi za hush v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hush v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hush Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文