jealousy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jealousy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jealousy [Brit ˈdʒɛləsi, Am ˈdʒɛləsi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za jealousy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jealousy v slovarju PONS

Prevodi za jealousy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za jealousy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jealousy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文