jungle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jungle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jungle [Brit ˈdʒʌŋɡ(ə)l, Am ˈdʒəŋɡəl] SAMOST lit, fig

Individual translation pairs

Prevodi za jungle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jungle v slovarju PONS

jungle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文