mortal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mortal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mortal [Brit ˈmɔːt(ə)l, Am ˈmɔrdl] SAMOST liter

II.mortal [Brit ˈmɔːt(ə)l, Am ˈmɔrdl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za mortal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

mortal v slovarju PONS

Prevodi za mortal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za mortal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mortal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文