muted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za muted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mute [Brit mjuːt, Am mjut] SAMOST MUS Attention! Ce mot peut être perçu comme injurieux dans l'acception B 1. Lui préférer speech impaired.

Individual translation pairs

Prevodi za muted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

muted v slovarju PONS

Prevodi za muted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za muted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文