nonetheless v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nonetheless v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nonetheless [Brit nʌnðəˈlɛs, Am ˌnənðəˈlɛs] PRIS

nonetheless → nevertheless

glej tudi nevertheless

nevertheless [Brit nɛvəðəˈlɛs, Am ˌnɛvərðəˈlɛs] PRIS

Prevodi za nonetheless v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nonetheless v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文