nuclear v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nuclear v slovarju angleščina»francoščina

nuclear [Brit ˈnjuːklɪə, Am ˈn(j)ukliər] PRID

nuclear accident, arsenal, electricity, fission, fusion, fuel, industry, missile, potential, reaction, research, technology:

non-nuclear [Brit nɒnˈnjuːklɪə, Am nɑnˈn(j)ukliər] PRID

nuclear v slovarju PONS

Prevodi za nuclear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za nuclear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nuclear Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文