operator v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za operator v slovarju angleščina»francoščina

operator [Brit ˈɒpəreɪtə, Am ˈɑpəˌreɪdər] SAMOST

operator v slovarju PONS

Prevodi za operator v slovarju angleščina»francoščina

operator [ˈɒpəreɪtəʳ, Am ˈɑ:pəreɪt̬ɚ] SAMOST

operator Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文