temperament v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za temperament v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

temperament [Brit ˈtɛmp(ə)rəm(ə)nt, Am ˈtɛmp(ə)rəmənt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za temperament v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

temperament v slovarju PONS

temperament Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文