transmit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transmit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.transmit <part prés transmitting; prét, part passé transmitted> [Brit tranzˈmɪt, trɑːnzˈmɪt, transˈmɪt, trɑːnsˈmɪt, Am trænzˈmɪt, trænsˈmɪt] GLAG preh. (all contexts)

II.transmit <part prés transmitting; prét, part passé transmitted> [Brit tranzˈmɪt, trɑːnzˈmɪt, transˈmɪt, trɑːnsˈmɪt, Am trænzˈmɪt, trænsˈmɪt] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za transmit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

transmit v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文