adhésif v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za adhésif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za adhésif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

adhésif v slovarju PONS

Prevodi za adhésif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

adhésif (-ive) [adezif, -iv] PRID

adhésif [adezif] SAMOST m (substance)

Individual translation pairs

Prevodi za adhésif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

adhésif Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文