conquérant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conquérant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.conquérant (conquérante) [kɔ̃keʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.conquérant (conquérante) [kɔ̃keʀɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž) (guerrier)

Individual translation pairs

Prevodi za conquérant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conquérant v slovarju PONS

Prevodi za conquérant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za conquérant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conquérant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文