dérivé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dérivé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dérivé (dérivée) [deʀive] GLAG pp

dérivé → dériver

II.dérivé (dérivée) [deʀive] PRID

III.dérivé SAMOST m

IV.dérivée SAMOST ž

glej tudi dériver

dérive [deʀiv] SAMOST ž

II.dériver de GLAG preh. obj.indir.

Prevodi za dérivé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dérivé v slovarju PONS

Prevodi za dérivé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dérivé(e) [deʀive] PRID

dérivé [deʀive] SAMOST m

dérive [deʀiv] SAMOST ž

I.dériver [deʀive] GLAG preh. (détourner)

Prevodi za dérivé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dérivé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文