drame v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drame [dʀam] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za drame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

drame v slovarju PONS

Prevodi za drame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za drame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

drame Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文