grec v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grec v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Grec (Grecque) [ɡʀɛk] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za grec v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grec v slovarju PONS

Prevodi za grec v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi français, français

grec (grecque) [gʀɛk] PRID

Grec (Grecque) [gʀɛk] SAMOST m, f

Prevodi za grec v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grec Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文