lectrices v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lectrices v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lec|teur (lectrice) [lɛktœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

II.lec|teur SAMOST m

crayon-lecteur <pl crayons-lecteurs> [kʀɛjɔ̃lɛktœʀ] SAMOST m

Prevodi za lectrices v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lectrices v slovarju PONS

Prevodi za lectrices v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lecteur (-trice) [lɛktœʀ, -tʀis] SAMOST m, f

1. lecteur (liseur, personne qui fait la lecture):

lecteur (-trice)

lecteur [lɛktœʀ] SAMOST m

Prevodi za lectrices v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lectrices Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文