orange v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za orange v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.orange [ɔʀɑ̃ʒ] PRID inv

II.orange [ɔʀɑ̃ʒ] SAMOST m (couleur)

III.orange [ɔʀɑ̃ʒ] SAMOST ž (fruit)

IV.orange [ɔʀɑ̃ʒ]

V.orange [ɔʀɑ̃ʒ]

I.orangé (orangée) [ɔʀɑ̃ʒe] PRID

II.orangé SAMOST m

Prevodi za orange v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
orange peel GASTR

orange v slovarju PONS

Prevodi za orange v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.orange [ɔʀɑ̃ʒ] SAMOST ž

II.orange [ɔʀɑ̃ʒ] SAMOST m

III.orange [ɔʀɑ̃ʒ] PRID inv

orangé [ɔʀɑ̃ʒe] SAMOST m

orangé(e) [ɔʀɑ̃ʒe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za orange v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

orange Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文