synthèse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za synthèse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

synthèse [sɛ̃tɛz] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za synthèse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

synthèse v slovarju PONS

synthèse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文