nemško » angleški

in1 [ɪn] PREDLOG

Check-in <-s, -s> [ˈtʃɛkʔɪn] SAMOST m o nt

Drive-in <-s, -s> [ˈdraifɪn] SAMOST nt

in fla·gran·ti [ɪn flaˈgranti] PRIS geh

in na·tu·ra [ɪn naˈtu:ra] PRIS

in pet·to [ɪn ˈpɛto] PRIS

in spe [ɪn ˈspe:] PRID fam

In-Treff SAMOST m fam

Jack·ing-in <-> [ˈdʒækɪŋɪn] SAMOST nt kein pl INFORM

Plug-In <-s, -s> [ˈplʌgɪn] SAMOST m INFORM

Roo·ming-in <-[s], -s> [ˈru:mɪŋ ˈɪn] SAMOST nt MED

Crowding-in SAMOST nt MKT-WB

Strokovno besedišče

In-Vier·tel [ˈɪnfɪrtl̩] SAMOST nt

ac·tio li·be·ra in cau·sa [ˈaktsi̯o ˈli:bera: ɪn ˈkauza] JUR

cul·pa in con·tra·hen·do [ˈkʊlpa in kɔntraˈhɛndo] SAMOST ž JUR

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文