acclaim v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za acclaim v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.acclaim [Brit əˈkleɪm, Am əˈkleɪm] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za acclaim v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

acclaim v slovarju PONS

acclaim Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文