affection v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za affection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

affection [Brit əˈfɛkʃ(ə)n, Am əˈfɛkʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za affection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

affection v slovarju PONS

Prevodi za affection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za affection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

affection Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文