alternative v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alternative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.alternative [Brit ɔːlˈtəːnətɪv, ɒlˈtəːnətɪv, Am ɔlˈtərnədɪv] SAMOST

II.alternative [Brit ɔːlˈtəːnətɪv, ɒlˈtəːnətɪv, Am ɔlˈtərnədɪv] PRID

Prevodi za alternative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

alternative v slovarju PONS

alternative iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za alternative v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文