analysis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za analysis v slovarju angleščina»francoščina

analysis [Brit əˈnalɪsɪs, Am əˈnæləsəs] SAMOST

analysis v slovarju PONS

Prevodi za analysis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za analysis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

analysis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文