announcement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za announcement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

announcement [Brit əˈnaʊnsm(ə)nt, Am əˈnaʊnsmənt] SAMOST

Individual translation pairs
officiel/-ielle

Prevodi za announcement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

announcement v slovarju PONS

Prevodi za announcement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za announcement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文