chap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.chap [Brit tʃap, Am tʃæp] SAMOST inf Brit

II.chap <part prés chapping; prét, part passé chapped> [Brit tʃap, Am tʃæp] GLAG preh.

III.chap <part prés chapping; prét, part passé chapped> [Brit tʃap, Am tʃæp] GLAG nepreh.

Prevodi za chap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chap v slovarju PONS

Prevodi za chap v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

chap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文