conditional v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conditional v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.conditional [Brit kənˈdɪʃ(ə)n(ə)l, Am kənˈdɪʃ(ə)n(ə)l] SAMOST LING

II.conditional [Brit kənˈdɪʃ(ə)n(ə)l, Am kənˈdɪʃ(ə)n(ə)l] PRID

Prevodi za conditional v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conditional v slovarju PONS

conditional Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文