despite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za despite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

despite [Brit dɪˈspʌɪt, Am dəˈspaɪt] PREDLOG

Individual translation pairs

Prevodi za despite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

despite v slovarju PONS

Prevodi za despite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za despite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

despite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文