dispatch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dispatch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.dispatch [Brit dɪˈspatʃ, Am dəˈspætʃ] SAMOST

Prevodi za dispatch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

dispatch v slovarju PONS

Prevodi za dispatch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za dispatch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dispatch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文