easily v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za easily v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za easily v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

easily v slovarju PONS

Prevodi za easily v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za easily v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

easily Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文