Prevodi za electroencephalograph v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

electroencephalograph [Brit ɪˌlɛktrəʊɪnˈsɛf(ə)ləɡrɑːf, ɪˌlɛktrəʊɪnˈkɛf(ə)ləɡrɑːf, Am əˌlɛktroʊənˈsɛfələɡræf] SAMOST

Prevodi za electroencephalograph v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文