existing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za existing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

existing [Brit ɪɡˈzɪstɪŋ, Am ɪɡˈzɪstɪŋ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za existing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

existing v slovarju PONS

Prevodi za existing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za existing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

existing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文