frighten v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za frighten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.frighten away GLAG [Brit ˈfrʌɪt(ə)n -, Am ˈfraɪtn -] (frighten away [sb/sth], frighten [sb/sth] away)

I.frighten off GLAG [Brit ˈfrʌɪt(ə)n -, Am ˈfraɪtn -] (frighten off [sb], frighten [sb] off)

Individual translation pairs

Prevodi za frighten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

frighten v slovarju PONS

Prevodi za frighten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za frighten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

frighten Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文