index v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za index v slovarju angleščina»francoščina

I.index <pl indexes or indices> [Brit ˈɪndɛks, Am ˈɪnˌdɛks] SAMOST

5. index PHYS:

glej tudi refractive index

glycaemic index [Brit ɡlʌɪˈsiːmɪk, Am ɡlaɪˌsimɪk ˈɪnˌdɛks] SAMOST

index v slovarju PONS

Prevodi za index v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za index v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

index Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文